Du er her: Hovedsiden  >  LÆRERRESSURSER  >  Faglig tilleggsstoff  >  Nyere historie
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Faglig tilleggsstoff, nyere historie


Kapittel 3: Veier til selvstendighet for Norge
Kapittel 8: Det moderne Norge blir til
Kapittel 9: Kommunikasjon og kultur i Norge
Kapittel 11: Den store krigen
Kapittel 14: En verden i ubalanse
Kapittel 15: Fascismen og nazismen
Kapittel 16: Kriser og klassekamp i Norge
Kapittel 17: Andre verdenskrig
Kapittel 18: Okkupasjonstid i Norge
Kapittel 20: En todelt verden
Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr
Kapittel 27: Brennpunkt Midtøsten