Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Fagleg tilleggsstoff  >  Eldre historie
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Fagleg tilleggsstoff, eldre historie


Kapittel 6: Hellas i antikken
Kapittel 8: Mellomalderen i Europa
Kapittel 10: Samfunn og stat i Noreg i mellomalderen
Kapittel 11: Pest og tap av norsk sjølvstende
Kapittel 16: Renessanse og reformasjonar