Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Fagleg tilleggsstoff  >  Nyare historie
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Fagleg tilleggsstoff, nyare historie


Kapittel 3: Vegar til sjølvstende for Noreg
Kapittel 8: Det moderne Noreg blir til
Kapittel 9: Kommunikasjon og kultur i Noreg
Kapittel 11: Den store krigen
Kapittel 14: Ei verd i ubalanse
Kapittel 15: Fascismen og nazismen
Kapittel 16: Kriser og klassekamp i Noreg
Kapittel 17: Den andre verdskrigen
Kapittel 18: Okkupasjonstid i Noreg
Kapittel 20: Ei todelt verd
Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr
Kapittel 27: Brennpunkt Midtausten