Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Lysbiletepresentasjonar  >  Påbygging
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Påbygging

Under vil du finne ein kort presentasjon av hovudpunkta i dei ulike kapitla i Portal påbygging. Dette er meint som eit utgangspunkt for deg som lærar. Lagrar du presentasjonane på di eiga datamaskin, kan du opne dei i Powerpoint og tilpasse dei til eige behov.