Du er her: Hovudsida  >  LÆRARRESSURSAR  >  Undervisningsopplegg  >  Påbygging
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

Prosjektoppgåver - påbygging

Under finn du ei oversikt over prosjektoppgåvene til dei ulike kapitla i Portal påbygging. Klikk på titlane for å komme til opplegga.


Kapittel 3: Jordbruk og sivilisasjonar
Kapittel 4: Antikken
Kapittel 5: Mellomalderen i Europa
Kapittel 6: Vikingtid og rikssamling
Kapittel 7: Mellomalderen i Noreg
Kapittel 8: Næringsutvikling i Noreg
Kapittel 10: 1814
Kapittel 11: 17. mai-feiring
Kapittel 12: Den industrielle revolusjonen
Kapittel 13: Ein historisk person
Kapittel 14: Det moderne Noreg blir til
Kapittel 16: Det norske demokratiet veks fram
Kapittel 17: Imperium og koloniar
Kapittel 20: Den store katastrofen
Kapittel 21: Kommunisme og nazisme
Kapittel 22: Den andre verdskrigen
Kapittel 23: Okkupasjonstid i Noreg
Kapittel 24: Kald krig
Kapittel 25: Punken
Kapittel 26: Noreg 1945-1995
Kapittel 27: Minoritetar i Noreg