Du er her: Hovedsiden
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

VELKOMMEN TIL PORTAL!

 

 

P-pillen - en liten revolusjon?

I 2017 er det 50 år siden P-piller ble tillatt solgt i Norge.

Oppgave

 1. Hva tror du dette har betydd for den norske samfunnsutviklingen? Se på
  • forholdet mellom kjønnene
  • likestilling
  • livsstil
    
 2. P-pillen ble først bare gitt til gifte kvinner. I dag er p-piller og angrepiller lett tilgjengelig også for ungdom. Hva sier det om verdiutviklingen de siste 50 årene?
   
 3. Sammenlign p-pillen med andre oppfinnelser. Hvorfor tror du p-pillen ikke er blant de «berømte oppfinnelser»?

Her kan du se en kort informasjonsfilm som NRK sendte rett etter at P-pillen kom på markedet: 

https://www.facebook.com/NRKDebatt/videos/1919467508286545/

Kompetansemål

Elevene skal kunne

 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945.

 • gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet fram til i dag.

Eldre historie Nyere historie