Du er her: Hovedsiden
  Generelle lærerressurser til hele verket ligger i menyen under, mens ressurser til kapitler ligger under ”Til læreren” i de ulike kapitlene.  
LÆRERRESSURSER
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

VELKOMMEN TIL PORTAL!

 

 

Lov og rett i vikingtida

Olav den hellige taler på tinget. Ill. av Halfdan Egedius, 1898 (WC)

Les artikkelen "Vikingene tålte ikke fornærmelser" fra forskning.no.

Spørsmål

  1. Hva overrasker deg mest når det gjelder syn på forbrytelser og straff?
  2. Sammenlign med dagens straffemetoder. Hvilke forskjeller legger du merke til?
  3. Hva slags samfunn gir normene inntrykk av? Hva slags verdier og idealer var viktige?
  4. Hvordan påvirket kristendommen disse verdiene? Sett opp et tokolonneskjema der du sammenligner det norrøne og det kristne samfunnet. Se også Portal eldre historie s. 106 og s. 122.


Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
  • gjere rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
Eldre historie Nyere historie