Du er her: Hovudsida
  Generelle lærarressursar til heile verket ligg i menyen under, mens ressursar til kapittel ligg under ”Til læraren” i dei ulike kapitla.  
LÆRARRESSURSAR
 
PORTAL SOM LYDBOK
 
 
 
 

VELKOMMEN TIL PORTAL!

 

 

Lov og rett i vikingtida

Olav den heilage talar på tinget. Ill. av Halfdan Egedius, 1898 (WC)

Les artikkelen "Vikingene tålte ikke fornærmelser" frå forskning.no.

Spørsmål

  1. Kva overraskar deg mest når det gjeld syn på brotsverk og straff?
  2. Sammanlikn med straffemetodane i dag. Kva er dei største skilnadene?
  3. Kva slags samfunn gir normene inntrykk av? Kva slags verdiar og idealar var viktige?
  4. Korleis påverka kristendommen desse verdiane? Set opp eit tokolonneskjema der du samanliknar det norrøne og det kristne samfunnet. Sjå Portal eldre historie s. 106 og s. 122.


Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
  • gjere rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
Eldre historie Nyare historie