Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  9 (Vikingferder, kristning og rikssamling i Noreg)   >  Til læraren  >  Kjeldeopplegg  >  Gjenstand som kjelde 1
   
  9. VIKINGFERDER, KRISTNING OG RIKSSAMLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Gjenstand som kjelde 1

Gjenstandar er kjelder til kunnskap om fortida
Gjenstandar som desse gir oss viktige opplysningar om fortida når vi bruker dei som historiske kjelder. Desse gjenstandane veit vi blei funne på Ringerike, og vi veit at dei er frå omkring år 300 e.Kr. Kva kan du finne ut frå kjelda? Prøv deg med desse spørsmåla:
  • Kva ser vi på biletet?
  • Kvifor trur du somme personar hadde slike ting?
  • Kva kan det fortelje oss om forholdet mellom menneske i den tida at somme hadde slike ting?
  • Kva kan det fortelje oss om økonomi og næringsvegar i den tida at komme hadde slike ting?
  • Trur du alle hadde slike gjenstandar, eller berre nokre få? Grunngi svaret ditt.
« Attende