Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  9 (Vikingferder, kristning og rikssamling i Noreg)   >  Til læraren  >  Kjeldeopplegg  >  Gjenstand som kjelde 2
   
  9. VIKINGFERDER, KRISTNING OG RIKSSAMLING I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Gjenstand som kjelde 2
Gjenstandar er kjelder til kunnskap om fortida
Gjenstandar som denne gir oss opplysningar om fortida når vi bruker dei som historiske kjelder. Gjenstanden blei funnen ein ukjend stad i Noreg og er frå omkring år 900. Kva kan du finne ut frå denne kjelda? Prøv deg med desse spørsmåla:
  • Kva slags gjenstand er dette, og korleis trur du han blei brukt?
  • Kan du gjere deg tankar om kven, eller kva slags menneske, som kan ha laga gjenstanden?
  • Kva seier gjenstanden om teknikk og handverk i tida?
  • Kva seier gjenstanden om trua og førestellingsverda mellom menneska?
  • Kva seier gjenstanden om kulturkontakt og kommunikasjon?
« Attende