Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  12 (Asia og Afrika)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kinesiske oppfinningar
   
  12. ASIA OG AFRIKA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Kinesiske oppfinningar

Nye oppfinningar er ein viktig del av utviklinga i historia, fordi slike oppfinningar endrar måten menneska lever og tenkjer på. Oppfinningar kan seie noko om utviklingsnivået i eit samfunn eller ein kultur, men også noko om kva som gir prestisje i samfunnet eller kulturen.
  1. Kva oppfinningar var kinesarane først ute med, og kva bruksområde har desse oppfinningane?
  2. Kva fortel oppfinningane om kva som gav prestisje og status i det kinesiske samfunnet?
  3. Kor lenge var kinesarane åleine om teknologien sin? Kva kan det fortelje oss?
Nettstad

http://www.artemisia.no/magasinet/tidslinje.html
Oversikt over oppfinningar i verda frå 28 000 f.Kr. til 1999. Artemisia er eit selskap som hjelper tradisjonelle leverandørar av kunnskap og kultur med å formidle bodskapane sine gjennom dei nye media, først og fremst Internett. Dagleg leiar er Pål Steigan.

« Attende