Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  12 (Asia og Afrika)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Var Marco Polo i Kina?
   
  12. ASIA OG AFRIKA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Var Marco Polo i Kina?

Marco Polo (1254−1324) var ein venetiansk kjøpmann og oppdagingsreisande som i 1271 følgde faren og ein onkel på reise til Kublai Khan i Kina. Marco Polo var i teneste hos Kublai Khan fram til 1292. Deretter drog han sjøvegen til Persia og over land til Svartehavet, før han kom til Venezia i 1295. Marco Polo dikterte forteljinga om reisa si, i mellomalderen ei hovudkjelde til kunnskap om Kina, mens han var krigsfange i Genova. I seinare tid har det blitt stilt spørsmål ved om Marco Polo faktisk var i Kina.
  1. Kva argument har vore førte for at Marco Polo var i Kina i 17 år?
  2. Kva argument for at Marco Polo aldri var i Kina dreg Jørund Buen fram i meldinga si av boka til Frances Wood?
Nettstad

http://www.ntnu.no/universitetsavisa/nr1197/re5.html
Melding av boka Did Marco Polo go to China? av Frances Wood, sjefsbibliotekar ved den kinesiske avdelinga i British Library. Meldinga er skriven av Jørund Buen.


« Attende