Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  12 (Asia og Afrika)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Mali og Songhai
   
  12. ASIA OG AFRIKA
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Mali og Songhai

Mali og Songhai var mektige vestafrikanske kongedømme i perioden 1200−1600.
  1. Når og korleis oppstod dei to kongedømma Mali og Songhai?
  2. Kvifor gjekk dei to kongedømma under?
  3. Det som skjedde med Mali og Songhai, er kjende historiske fenomen. Kan du komme på liknande eksempel?
  4. Korleis veit vi kva som skjedde i Mali og Songhai?
Nettstad

http://www.learner.org/exhibits/collapse/mali.html
Nettstaden er på engelsk, men teksten er kort og poengtert og er ikkje spesielt vanskeleg språkleg.

« Attende