Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  21 (Den dansk-norske maktstaten blir til)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Tordenskiold
   
  21. DEN DANSK-NORSKE MAKTSTATEN BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Tordenskiold


Kompetansemål

Elevane skal kunne
  • presentere ein historisk person og diskutere korleis samtidige samfunnsrammer påverka handlingane til denne personen
  • identifisere ulike historiske forklaringar og diskutere korleis slike forklaringar kan prege historiske framstillingar
Oppgåver
  • Be elevane lage ein presentasjon av Tordenskiold. Dei kan lage ei digital forteljing, gjerne ved bruk av PhotoStory.
  • Den store nordiske krigen dreia seg om kven som skulle dominere Austersjøen og Øresund. Det er viktigast at elevane får ei oversikt over dei ulike årsakene til denne krigen. Be elevane drøfte ulike årsaker og setje opp ei prioritert liste over dei viktigaste. Diskuter i klassa etterpå. Har elevane komme fram til det same?
« Attende