Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  21 (Den dansk-norske maktstaten blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Reformasjonen i Noreg
   
  21. DEN DANSK-NORSKE MAKTSTATEN BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Reformasjonen i Noreg

Reformasjonen er eit viktig skilje i norsk historie og åndsliv. For andre gongen på omkring 500 år blei det omveltingar i truslivet, og akkurat som første gongen førte desse omveltingane til endringar også i styret av landet.
  1. Kva seier artikkelen under om bakgrunnen for innføringa av reformasjonen i Noreg?
  2. Kva ulike motiv for innføring av reformasjonen blir lagde fram i artikkelen?
  3. Kva konsekvensar fekk det som skjedde for kyrkja, kongen, adelen og folket?
Nettstad

http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=26&nid=1&engelsk=0
Manuskript til forelesing i kyrkjehistorie, halden av cand.theol. Svein Sando i 1997. Grundig utgreiing om alle forhold som gjeld innføringa av reformasjonen i Danmark-Noreg.

« Attende