Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  21 (Den dansk-norske maktstaten blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den store nordiske krigen
   
  21. DEN DANSK-NORSKE MAKTSTATEN BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Den store nordiske krigen

Den store nordiske krigen varte i mange år og endra maktforholda i Nord-Europa. Under kan du lese meir om denne krigen og om ein av sjøheltane frå krigen.

  1. Når gjekk den store nordiske krigen føre seg, og kven var med?
  2. Kva var bakgrunnen for den store nordiske krigen?
  3. Kva blei resultatet av den store nordiske krigen?
  4. Kven var Peter Wessel Tordenskjold, og kvifor blei han viktig?
  5. Kva konsekvensar fekk krigen for sivilbefolkninga?

Nettstader:

http://no.wikipedia.org/wiki/Store_nordiske_krig
Om den store nordiske krigen. Frå Wikipedia.

http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/militaerhistorie/danmarks-krige/store-nordiske-krig/
Om den store nordiske krigen. Frå Nationalmuseet i Danmark.

http://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Wessel
Om Tordenskjold. Frå Wikipedia.

http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_emne_artikkel.aspx?ObjectType=ArticleVersion&Article.ID=2529&Category.ID=1152
Terra Buskerud er Buskerud fylkeskommunes prosjekt for å styrke formidlinga av kulturarv og historie. Museum, bibliotek, arkiv og skolar er samarbeidspartnarar.
 

« Attende