Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  1 (Den industrielle revolusjonen)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Den industrielle revolusjonen - årsaker og virkninger (kapittel 1 og 5)
   
  1. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Den industrielle revolusjonen - årsaker og virkninger (kapittel 1 og 5)


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
Dette emnet er egnet til arbeid med kausalitetsforklaringer. Kapittelet om den industrielle revolusjon går igjennom de ulike årsakene til at denne revolusjonen skjedde nettopp i England. Vi foreslår at elevene i små grupper gjennomgår kapittelet grundig og lager en oversikt over de ulike årsakene til at den industrielle revolusjonen kom i England. De sorterer årsakene i sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle årsaker (for veiledning, se side 24 i Arbeidsportal). Det fins naturligvis ingen fasitsvar, men en viss produksjonsvekst, og det som følger med av økt kjøpekraft og tilgjengelig arbeidskraft, må kunne sies å være en forutsetning. Hvis elevene får legge fram sine forslag for klassen, kan det bli en interessant diskusjon. Det er viktig at elevene begrunner forslagene sine.

Videre kan elevene identifisere de viktigste virkningene av den industrielle revolusjonen. Det har vært iskutert om denne revolusjonen har vært positiv eller negativ, særlig med hensyn til levekår for vanlige folk. Læreren kan tildele elevene forskjellige identiteter og be dem om å finne enten positive eller negative virkninger for den identiteten de har fått. Deretter kan læreren organisere en paneldebatt i klasserommet.

Forslag til personer som deltar i debatten:
  • En fabrikkeier
  • Et barn som arbeider på fabrikken
  • En miljøvernforkjemper, for eksempel en helseinspektør
  • En ihuga markedsliberalist
  • En konservativ godseier
  • En radikal sosialist

« Tilbake