Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  2 (Den politiske revolusjonen)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Konstitusjoner og maktfordeling
   
  2. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Konstitusjoner og maktfordeling


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet
USA har i dag verdens eldste konstitusjon (grunnlov), skrevet i 1776. Denne konstitusjonen er basert på en rekke prinsipper som i hovedsak bygger på fransk opplysningsfilosofi. Særlig står Charles Montesquieus prinsipper om maktfordeling sentralt. Den amerikanske systemet ble i sin tid laget for å sørge for at ingen, på noe som helst tidspunkt, skulle kunne få for mye makt. Det skulle hindres gjennom det som kalles «checks and balances». Eksempler er at presidenten har vetorett, og Høyesterett (The Supreme Court) har rett til å erklære at lover og handlinger er i strid med konstitusjonen.

Elevene vil ha nytte av å se på hvordan det amerikanske systemet skiller seg fra eneveldene som var dominerende i Europa på samme tid, det vil si politiske systemer der all makt i prinsippet var konsentrert hos kongen. De kan for eksempel bruke litt tid på å sette opp en oversikt over de ulike delene av det amerikanske politiske systemet: den utøvende makten (executive power), den lovgivende makten (legislative power) og den dømmende makten (judicial power). Under finner du noen forslag til hvordan elevene kan arbeide med dette emnet.

Oppgaver:
  1. Be elevene sette seg inn i den amerikanske grunnlovens deling av makt, og se på hvordan denne maktfordelingen passer inn i Montesquieus maktfordelingsprinsipp. Hva er de største forskjellene fra eneveldet? Elevene kan gjerne bruke Glogster til dette arbeidet, og lage oversiktlige plakater, en «glogg» der de kan sette inn både bilder, lenker og videoer. Det kan være lurt å lage en hovedplakat før de lager én plakat for den utøvende makten, én for den dømmende makten og én for den lovgivende makten. Etter at de har laget alle plakatene, kan de lenke til de andre, slik at «gloggen» blir oversiktlig og lett å lese for andre.
  2. Den nest eldste konstitusjonen i verden feirer vi hvert år 17. mai. Det er en konstitusjon som faktisk er ganske lik den amerikanske når det gjelder hovedprinsippene om maktfordeling. Be elevene se på hva som er de største forskjellene når det gjelder maktfordelingsprinsippet i den amerikanske grunnloven fra 1787 og i den norske fra 1814. I hvilken grad var de to grunnlovene reelt sett demokratiske? Hvilke folkegrupper ble holdt utenfor og kunne ikke delta i de nye demokratiene? Hva var begrunnelsen for å utelate enkelte grupper i samfunnet?
« Tilbake