Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  2 (Den politiske revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den amerikanske frigjeringskrigen
   
  2. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Den amerikanske frigjeringskrigen

Den amerikanske sjølvstendekrigen fekk store konsekvensar for Storbritannia, Frankrike og ikkje minst for dei europeiske koloniane i Amerika.
  1. Kva for tretten koloniar var det som ønskte sjølvstende frå Storbritannia?
  2. Kva var årsaka til at dei var misnøgde?
  3. Kva var Boston-massakren, og kva konsekvensar fekk denne hendinga?
  4. Kva rolle spela slavehald for dei amerikanske koloniane?
  5. Kva vil du seie var dei viktigaste årsakene til sjølvstendekrigen?
  6. Finst det parallellar til den amerikanske frigjeringskrigen elles i historia?
Nettstad

Søk på Internett på «uavhengighetskrig» eller «sjølvstendekrig» og «USA», og du vil få mange treff. Kontroller kjeldene og bestem deg for kva for nokre du vil bruke.

« Attende