Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  2 (Den politiske revolusjonen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Napoleon
   
  2. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Napoleon

Etter ei folkeavrøysting der folket med stort fleirtal hadde godteke at Napoleon blei diktator på livstid, lét Napoleon seg krone til keisar i desember 1804.

Ta utgangspunkt i måleriet som på nettstaden under har tittelen «The Consecration of the Emperor Napoleon and the Coronation of Empress Josephine», av Jacques-Louis David (1748–1825).
  1. Identifiser så mange av personane på måleriet som mogleg. Kven var dei?
  2. Kva slags inntrykk får du av keisarkroninga?
  3. Kva fortel keisarkroninga om styret til Napoleon?
  4. Kva grenser ser du ved biletkunst som historisk materiale?
Nettstader

http://www.artchive.com/artchive/D/david/consecration.jpg.html
Måleri av Jacques-Louis David: Kroninga av keisarparet i 1804. Kan forstørrast.

« Attende