Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  6 (Massepolitikk og nasjoner)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Nasjonalisme
   
 6. MASSEPOLITIKK OG NASJONER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Nasjonalisme


Kompetansemål

Elevene skal kunne
 • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Nasjonalismen var en tankeretning som vokste seg ganske sterk på 1800-tallet, både i Europa og i Norge, og hovedprogrammet for nasjonalismen var at hver nasjon burde ha sin egen stat, nasjonalstaten. Hvordan en nasjon defineres, er det imidlertid ikke enighet om, og det var heller ikke enighet om det på 1800-tallet. Politisk og kulturdefinert nasjonalisme blir introdusert på side 91 i læreboka i eldre historie og kan være utgangspunkt for interessante diskusjoner.

Forslag til spørsmål en kan stille elevene:
 1. Hva kjennetegner politisk nasjonalisme?
 2. Hva kjennetegner kulturdefinert nasjonalisme? 
 3. I hvilke land i Europa fantes de ulike formene for nasjonalisme?
 4. Hva slags problemer kan oppstå hvis ulike politiske aktører handler ut fra ulike former for nasjonalisme?
 5. Hvilke problemer kan oppstå når en prøver å samle en nasjon i en nasjonalstat, dersom en er tilhenger av politisk nasjonalisme? 
 6. Hvilke problemer kan oppstå når en prøver å samle en nasjon i en nasjonalstat, dersom en er tilhenger av kulturdefinert nasjonalisme?
 7. Basert på det elevene kan om nasjonalromantikk: Hva slags nasjonalisme preget Norge på 1800-tallet?
 8. Hva slags nasjonalisme ser vi i Norge i dag?

« Tilbake