Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Liberalismen
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Liberalismen

Frå 1700-talet begynte ulike politiske ideologiar å prege utviklinga i Europa, og folk begynte å få ulike syn på korleis samfunnet fungerte og korleis det burde bli vidareutvikla. Framleis pregar ideologiane dei politiske skiljelinjene.

1 Korleis oppstod liberalismen som tankeretning, og kva kjenneteiknar han?
2 Kvifor blir liberalisme ofte forbunden med kapitalisme?
3 Kva er skilnaden på den klassiske liberalismen og den seinare sosialliberalismen (også kalla revisjonistisk liberalisme)?


Nettstader

http://www.snl.no/liberalisme
Om liberalismen frå Store norske leksikon.

http://www.filosofi.no/politikk.html
Nettstad om filosofi. Her kan du midt på sida lese om kapitalisme og politisk filosofi. Skriven av Vegard Martinsen som er tilsett ved Voksenopplæringsinstituttet VOX i Oslo der han blant anna har undervist i filosofi.

http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialliberalisme
Om sosialliberalisme. Frå Wikipedia.


« Attende