Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Marxismen
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Marxismen

Karl Marx utarbeidde saman med Friedrich Engels ein filosofi og eit historiesyn som kom til å få store konsekvensar for millionar av menneske.

  1. Lag eit portrett av Karl Marx.
  2. Kva er hovuddraga i marxismen? Korleis blir økonomiske og politiske forhold i samfunnet skildra og kva er målet til marxismen?
  3. Kva slags menneskesyn har marxismen? Dersom du er usikker på korleis du identifiserer menneskesyn, kan du slå opp i Arbeidsportal side 21.
  4. Kva slags historiesyn har marxismen? Dersom du er usikker på korleis du identifiserer historiesyn, kan du slå opp i Arbeidsportal side 21.


Nettstader

http://www.snl.no/Karl_Heinrich_Marx
Artikkel frå Store norske leksikon om Karl Marx

http://www.filosofi.no/marx.html
Filosofinettstad med artiklar om marxismen.

http://www.akp.no/hefter/manifest/manifestet.htm
Det kommunistiske manifest. Frå akp.no 

« Attende