Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Anarkismen
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Anarkismen

Kva inneber det å vere ein anarkist?

Gjer greie for hovudinnhaldet i anarkismen: politiske mål, samfunnssyn, menneskesyn og historiesyn.

Viss du er usikker på korleis du skal identifisere samfunnssyn, menneskesyn og historiesyn så kan du slå opp i Arbeidsportal side 21.


Nettstader

http://nn.wikipedia.org/wiki/Anarkisme
Om anarkisme. Frå Wikipedia.

http://www.frittogvilt.no/syphilia/stalinistene02.html#tale
"Hva kan sosialistene lære av anarkistene?" Tale av Syphilia Morgenstierne, kjend anarkist og journalist.


 

« Attende