Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Alfred Nobel
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Alfred Nobel

Kvart år blir Nobels fredspris delt ut i Noreg. Dette er berre ein av fleire prisar som ber namnet til Alfred Nobel.

  1. Gjer greie for livet til Alfred Nobel.
  2. Kva for oppfinning stod Nobel for, når skjedde dette, og kva for konsekvensar fekk denne oppfinninga?
  3. Gjer greie for innhaldet i testamentet til Nobel.
  4. Innanfor kva for område blir det delt ut nobelprisar?
  5. Kvifor fekk Noreg i oppgåve å dele ut Nobels fredspris?


Nettstad

http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/alfred-nobel/
Om Alfred Nobel. Frå nettstaden til Det norske Nobelinstitutt. 

« Attende