Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  7 (Imperier og kolonier)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Imperialismen
   
  7. IMPERIER OG KOLONIER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Imperialismen


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
  • presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver
Gruppeoppgave

I denne oppgaven skal elevene ta for seg utviklingen av den europeiske imperialismen mellom 1870 og 1914. De skal både se på hvilke årsaker som lå til grunn for imperialismen, og diskutere hvilke følger den fikk for de imperialistiske statene og for de delene av verden som ble underlagt imperiene. Klassen deles inn i grupper som tar for seg hver sitt geografiske område, som Afrika, Asia, Oseania eller Sør-Amerika. Gruppene kan også ta for seg enkeltland eller enkeltområder, for eksempel Kongo, India, Filippinene eller Cuba

Hver gruppe arbeider med én eller flere av problemstillingene som er ført opp under.

Aktuelle problemstillinger:
  • Hva var attraktivt for kolonimaktene i det aktuelle området?
  • Hvordan var det mulig for kolonimaktene å ta kontroll over dette området?
  • Hvilke følger fikk imperialismen for området?
  • Hvilken form for imperialisme kan vi finne i det aktuelle området?
  • Hva slags reaksjoner ble kolonimaktene møtt med? Fantes det for eksempel organiserte motstandsbevegelser?
« Tilbake