Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Utvandring
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Utvandring


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • tolke og bruke historisk tallmateriale i faglig arbeid

Mange av elevene har sannsynligvis slektninger som har utvandret til Amerika, og en morsom aktivitet kan være å søke etter slektninger i arkivene til Ellis Island. Det går an å søke på både personnavn og navn på fartøy. Elever som ikke har familie som har emigrert, kan kanskje søke etter familiene til kjente personer? Eller hva med å se litt på passasjerlistene fra Titanics søsterskip Olympic? Et interessant spørsmål å stille elevene er både hvorfor det er så få registrerte passasjerer fra dette skipet, og hvorfor en seiling fra Southampton har så mange med østeuropeiske navn blant passasjerene. Svaret er selvfølgelig at det bare var passasjerer på tredje klasse som ble sendt til Ellis Island. Det ble regnet med at de som reiste på første og andre klasse, hadde både god helse og kapital. Nettsiden om historien til Ellis Island forteller om nettopp dette, men kanskje kan en få elevene til å tenke litt før de får denne lenken.

Videre kan elevene bruke digitalarkivet og se på folketellingene fra 1801, 1865, 1875 og 1900. Kan de finne igjen de utvandrede slektningene sine i noen av folketellingene fra før utvandringen? Hva kan de finne ut om slektningene sine gjennom disse sidene? Elevene kan kanskje skrive en rapport om det de fant ut, der de diskuterer hva slags kilder de har brukt, og hvordan de har brukt dem. Hva slags problemer møtte elevene, og hva slags forbehold må en ta etter å ha brukt disse kildene?

« Tilbake