Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  8 (Det moderne Norge blir til)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Nærings- og arbeidsliv i Norge på 1800-tallet
   
  8. DET MODERNE NORGE BLIR TIL
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Nærings- og arbeidsliv i Norge på 1800-tallet


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
  • gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag
  • gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon
Oppgave

Kapittel 8 inneholder store mengder informasjon om utviklingen i nærings- og arbeidsliv i Norge på 1800-tallet. For å hjelpe elevene med å få oversikt og forstå dette materialet kan en gå fram på følgende måte:

Elevene skal forestille seg at de er ungdom på sin egen alder, og at de lever på hjemstedet sitt, for eksempel i året 1850, 1870 eller 1900. Det er trange kår hjemme, og den unge gutten eller jenta må ta en beslutning om hva han eller hun skal gjøre i framtida. Elevene bør (helst på egen hånd) komme fram til en oversikt som inkluderer ett av alternativene under:
  • Finne en jobb på hjemstedet.
  • Flytte til nærmeste by, for eksempel for å arbeide på fabrikk eller som tjenestejente.
  • Emigrere til Amerika.
  • Dra til sjøs.
Deretter kan elevene arbeide med å finne argumenter for og imot disse alternativene, og finne fram til det mest fornuftige valget for ungdommen. Dette valget bør elevene skrive ned, de kan for eksempel lage et tankekart på bubbl.us. De kan bruke læreboka til å lære om forholdene i Norge på 1800-tallet, men bør også trekke inn kunnskap om forholdene på hjemstedet. Oppgaven kan avsluttes med en klassediskusjon om hva som er best av de ulike alternativene. Hva mener elevene er de største forskjellene mellom livet i Norge på 1800-tallet og i dag?

« Tilbake