Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Norge)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Hverdagsliv på 1800-tallet
   
 9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Hverdagsliv på 1800-tallet

Kompetansemål

Elevene skal kunne
 • gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
 • gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen
 • gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon
Dette kapittelet handler om hverdagslivet til nordmenn og om hvordan det forandret seg i løpet av 1800-tallet. Det passer godt til en skriftlig empatioppgave eller et rollespill. I slike oppgaver er det om å gjøre å forstå hvordan folk levde i en annen tid. Bare fantasien setter grenser for hva slags situasjoner eller emner en kan ta opp. Det er imidlertid viktig at elevene leser kapittelet før de setter i gang, slik at arbeidet blir historisk relevant.
 
Forslag til oppgaver:
 1. Dramatisering: Et møte i et kommunestyre debatterer innlegging av telefon. Noen er for, mens andre er imot. Prøv å finne så mange argumenter som mulig. Ta gjerne utgangspunkt i din egen kommune.
 2. Dramatisering: Du er en 16 år gammel jente i Oslo og tar telefonen på den lokale telefonsentralen for første gang når din rike onkel på Løten ringer. Dere snakker om dagligdagse ting. Ingen av dere har brukt telefon før. Sett deg inn i hvordan telefonsamtaler fungerte i ditt lokalområde på slutten av 1800-tallet.
 3. Leserbrev: Skriv et leserbrev om kvinnelig stemmerett. Velg en av disse aktørene (svar gjerne på hverandres innlegg):
  • en kvinnesakskvinne
  • en konvensjonell prest
  • en liberal handelsmann
  • en konservativ bondekone
 4. Rollespill 1: Du arbeider med å bygge jernbane eller vei i lokalområdet ditt. Du møter en lokal baker. Dere snakker sammen om den nye tida. Finn noen aktuelle saker som kan ha skapt engasjement blant folk.
 5. Rollespill 2: En elev ved en omgangsskole i en skoletime i samtale med læreren. Problemet er at eleven ikke har gjort leksene. Finn en plausibel grunn til at leksene ikke er blitt gjort.   

« Tilbake