Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Norge)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Skolen i Norge 1850-1914
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Skolen i Norge 1850-1914

Det har ikke alltid vært naturlig at barn skulle gå på skole, og mange fryktet at barn kunne komme i opposisjon til foreldrene sine hvis de fikk lære slikt som foreldrene ikke kunne. Bruk tabellene du finner på nettstedene nedenfor og gjør greie for skolens utvikling i Norge i perioden 1850 til 1914.

  1. Hvilke ulike typer skoler fantes i Norge i perioden 1850 til 1914?
  2. Hvilke skoler hadde flest elever?
  3. Hvor mange tok utdanning ut over folkeskolen?
  4. Hvilke forskjeller var det mellom jenter og gutter og deres skolegang?
  5. Hva kan du si om utviklingen i perioden?


Nettsteder

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-4t.txt Grunnskoler. Skoler, klasser, lærere og elever

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-11t.txt Examen artium/fullført treårig allmennfaglig studieretning 

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-9t.txt Realskoler og gymnas

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-16t.txt Universiteter.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-10t.txt Realskole- og middelskoleeksamen

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-8t.txt Folkehøgskoler.

Historisk statistikk fra Statistisk sentralbyrå om skoler.

« Tilbake