Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kommunikasjon
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Kommunikasjon

Med bilen og jernbanen kom også veg- og jernbanebygging for alvor i gang. Desse transportmidla trong ei heilt anna tilrettelegging enn for eksempel hesten. Dei nye transportmidla fekk også konsekvensar for andre former for kommunikasjon, som for eksempel postgangen. Bruk statistikken du finn på nettstadene under til å løyse oppgåvene.

  1. Kva fortel tabellane om utviklinga til jernbanen i Noreg frå 1855 til 1914?
  2. Kva fortel tabellane om utviklinga til posten i Noreg frå 1855 til 1914?


Nettstader:

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-26.txt Jernbaner. Banelengde, rullende materiell og personale

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-27.txt Jernbaner. Trafikk

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-42.txt Postverket. Trafikk i mill.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/20-20-43.txt Postverket. Faste poststeder, driftsutgifter og -inntekter

Tabellar frå historisk statistikk frå Statistisk sentralbyrå.

« Attende