Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Skolen i Noreg 1850–1914
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Skolen i Noreg 1850–1914

Det har ikkje alltid vore naturleg at barn skulle gå på skole, og mange frykta at barn kunne komme i opposisjon til foreldra sine viss dei fekk lære slikt som foreldra ikkje kunne. Bruk tabellane du finn på nettstadene nedanfor og gjer greie for skolen si utvikling i Noreg i perioden 1850 til 1914.

1 Kva for ulike typar skolar fanst det i Noreg i perioden 1850 til 1914?
2 Kva for skolar hadde flest elevar?
3 Kor mange tok utdanning ut over folkeskolen?
4 Kva for ulikskapar var det mellom jenter og gutar og skolegangen deira?
5 Kva kan du seie om utviklinga i perioden?


Nettstader

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-4t.txt Grunnskoler. Skoler, klasser, lærere og elever

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-11t.txt Examen artium/fullført treårig allmennfaglig studieretning

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-9t.txt Realskoler og gymnas

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-16t.txt Universiteter.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-8t.txt Folkehøgskoler.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/5-5-10t.txt Realskole- og middelskoleeksamen

Historisk statistikk frå Statistisk sentralbyrå om skolar.

« Attende