Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Alkohol
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Alkohol

I det gamle samfunnet blei det drukke tett og mykje, ikkje minst etter at det i 1816 blei lovleg å drive brennevinsbrenning. Rundt 1850 var fylla det største sosiale problemet i landet. Svar på spørsmåla ved hjelp av nettstadene under.
  1. Korleis var alkoholforbruket i Noreg på slutten av 1800-talet?
  2. Kva for problem medførte alkoholen?
  3. Kva for saker kjempa fråhaldsrørsla for?
  4. Korleis regulerte styresmaktene tilgangen på alkohol?
  5. Kva for konsekvensar fekk alkoholpolitikken?
  6. Gi ei vurdering av dei kjeldene du finn på nettstadene under. Legg spesiell vekt på rolla til opphavspersonen. Kva for nokre av kjeldene er mest pålitelege?

Nettstader:

http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/download/270/248
Grundig artikkel om alkoholhistorie i Noreg.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/7-7-13t.txt
Tabell frå Statistisk sentralbyrå over forbruk av alkohol frå 1851.

http://www.fmr.no/cparticle96072-10286.html
Artikkel om alkoholhistorie i Noreg. Frå nettstaden til Forbundet mot rusgift.


« Attende