Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Parlamentarismen
   
  10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Parlamentarismen


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet
  • gjøre rede for demokratiutviklingen i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen

Parlamentarismen ble innført i 1884 og er et viktig ledd i demokratiseringen av det norske samfunnet. Men dette stoffet kan virke tungt og tørt og vanskelig. Det viktige er at en del begreper blir klargjort for elevene, og at en får dem til å forstå årsakssammenhengene bak innføringen av parlamentarismen.

Noen nyttige begreper som elevene bør forstå:

Parlamentarisme
Statsråd
Veto
Riksrett
Odelstinget
Maktfordelingsprinsippet

Oppgave

For å få oversikt over hendelsesforløpet kan elevene lage en tidslinje, enten på papir eller ved å bruke dipity eller xtimeline. Neste oppgave er å dele inn de ulike årsakene til innføringen av parlamentarismen i grunnleggende og utløsende årsaker ved hjelp av et skjema eller et tankekart (les mer om årsaksforklaringer på side 26 i Arbeidsportal). Disse oppgavene kan elevene gjøre individuelt før de diskuterer resultatene sine i grupper på to og tre. Til sist kan gruppene få presentere det de har kommet fram til, i klassen – her er det sikkert mye forskjellig som kan diskuteres.

« Tilbake