Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  13 (Sovjetunionen og verdenskommunismen)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Den russiske revolusjonen
   
  13. SOVJETUNIONEN OG VERDENSKOMMUNISMEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Den russiske revolusjonen


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
Kapittelet gjennomgår de ulike årsakene til at revolusjonen brøt ut i Russland i 1917, og tar for seg hvilke konsekvenser denne revolusjonen fikk for verden. For å få bedre oversikt over årsakene til revolusjonen kan elevene bruke modellen på side 24 i Arbeidsportal. Be dem se på de årsakene som virker mest relevante (økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle). Avslutt opplegget med å diskutere hvilke av årsakene som var grunnleggende, og hvilke årsaker som virket utløsende.

« Tilbake