Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  13 (Sovjetunionen og verdskommunismen)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Den russiske revolusjonen
   
  13. SOVJETUNIONEN OG VERDSKOMMUNISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Den russiske revolusjonen


Kompetansemål

Elevane skal kunne
  • vurdere kva ulike ideologiar har hatt å seie for menneske, politiske rørsler og statsutvikling på 1900-talet
  • gjere greie for bakgrunnen for dei to verdskrigane og drøfte verknader dei fekk for Norden og det internasjonale samfunnet
Kapittelet gjennomgår dei ulike årsakene til at revolusjonen braut ut i Russland i 1917, og tek for seg kva konsekvensar denne revolusjonen fekk for verda. For å få betre oversikt over årsakene til revolusjonen kan elevane bruke modellen på side 24 i Arbeidsportal. Be dei sjå på dei årsakene som verkar mest relevante (økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle). Avslutt opplegget med å diskutere kva årsaker som var grunnleggjande, og kva årsaker som verka utløysande.

« Attende