Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  14 (En verden i ubalanse)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Den store depresjonen
   
  14. EN VERDEN I UBALANSE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Den store depresjonen


Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
  • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
  • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale

Bilder fra den store depresjonen

Det fins et rikt fotografisk materiale fra den store depresjonen i 1930-årene, særlig i USA. Be elevene finne fotografier og kunst fra perioden og lage en bildefortelling om den store depresjonen, for eksempel i form av en plakat. Hvis de skal bruke digitale verktøy, kan de bruke Photostory og legge til fortellerkommentarer og passende musikk (for eksempel Woodie Guthrie eller The Carter Family).

Nettside som elevene kan bruke:

University of Illinois: http://www.english.illinois.edu/maps/depression/depression.htm

Se blant annet "A Depression Photo Essay" og "A Great Depression Art Gallery".

« Tilbake