Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  14 (Ei verd i ubalanse)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Fredsarbeid
   
  14. EI VERD I UBALANSE
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Fredsarbeid

Da den første verdskrigen tok slutt, hadde folk sjølvsagt eit håp om at det ikkje skulle bli krig igjen. Samtidig var det mange moglege konfliktområde mellom ulike statar og interesser i mellomkrigstida. Arbeidet for å skape fred fekk stor oppslutning.

  1. Kva var Folkeforbundet? Når blei det oppretta? Kva oppgåver skulle det ha, og kva var formålet med organisasjonen?
  2. Kva var bakgrunnen for opprettinga av Folkeforbundet?
  3. Kven blei medlemmer ved opprettinga, og kva statar blei medlemmer seinare? Kva statar blei aldri medlemmer?
  4. Kva avtalar blei inngått for å sikre freden?
  5. Peik på nokre årsaker til at Folkeforbundet og dei inngåtte avtalane ikkje klarte å hindre nye konfliktar.

Nettstader

http://www.temaweb.net/sider/Perioder/Mellomkrigstida_Verda/HistorieMKV/historiemkv.html
Denne sida kan brukast som ein generell introduksjon til mellomkrigstida.

http://no.wikipedia.org/wiki/Folkeforbundet
Om Folkeforbundet. Frå Wikipedia.

http://www.snl.no/Folkeforbundet
Om Folkeforbundet. Frå Store norske leksikon.
 

« Attende