Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  14 (Ei verd i ubalanse)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Dei glade tjueåra
   
  14. EI VERD I UBALANSE
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Dei glade tjueåra

Optimismen var stor dei første åra etter den første verdskrigen. USA var no det rikaste landet i verda og var førande i industrialiseringa og verdshandelen. No voks også underhaldningsindustrien fram.

  1. Kva var nytt med produksjon av varer i 1920-åra?
  2. Kva slags nye produkt kom i 1920-åra?
  3. Kva prega kulturlivet i 1920-åra?
  4. Kva var nytt med jazzen?
  5. Kva var spesielt med litteraturen i mellomkrigstida?

Nettstader

http://www.temaweb.net/sider/Perioder/Mellomkrigstida_Verda/HistorieMKV/historiemkv.html#glade
Om "Dei glade 20-åra". Frå historiesidene til temaweb.net.

http://www.temaweb.net/sider/Perioder/Mellomkrigstida_Verda/NorskMKV/norskmkv.html
Utdrag frå Temaweb.net om litteraturen i mellomkrigstida.

http://www.snl.no/jazz
Artikkel om jazzen frå Store norske leksikon. Litt nede på sida finn du eit avsnitt om stilhistorie. Her kan du lese om 1920-talet i USA
 

« Attende