Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  14 (Ei verd i ubalanse)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Den store depresjonen
   
  14. EI VERD I UBALANSE
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Den store depresjonen


Kompetansemål

Elevane skal kunne

  • gjere greie for bakgrunnen for dei to verdskrigane og drøfte verknader dei fekk for Norden og det internasjonale samfunnet
  • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kjelder, og bruke det i eigne historiske framstillingar
  • bruke digitale verktøy til å planleggje, gjennomføre og presentere ei problemorientert undersøking ut frå eigne spørsmål til eit historisk materiale


Fotografi frå den store depresjonen

Det finst eit rikt fotografisk materiale frå den store depresjonen i 1930-åra, særleg i USA. Be elevane finne fotografi frå perioden og lage ei biletforteljing om den store depresjonen, for eksempel i form av ein plakat. Dersom dei skal bruke digitale verktøy, kan dei bruke Photostory og leggje til forteljarkommentarar og passande musikk (for eksempel Woodie Guthrie eller The Carter Family).

Nettside som elevane kan bruke:

University of Illinois: http://www.english.illinois.edu/maps/depression/depression.htm

Sjå mellom anna "A Depression Photo Essay" og "A Great Depression Art Gallery".

« Attende