Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  15 (Fascismen og nazismen)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Bildekunst og historie (kapittel 14 og 15)
   
  15. FASCISMEN OG NAZISMEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Bildekunst og historie (kapittel 14 og 15)


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkningene disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Oppgave

Kunsten i mellomkrigstida gjenspeiler på mange måter krisen på det politiske og økonomiske området. Kunstnerne beveget seg bort fra det tradisjonelle, figurative maleriet og begynte å skape såkalt modernistisk kunst. Denne kunsten ble av nazistene beskyldt for å være «entartet» (degenerert), og ble derfor forbudt og brent etter at Hitler kom til makten i Tyskland i 1933. Oppgaven under kan gjennomføres som en muntlig klassediskusjon eller som individuell skriftlig oppgave.

Otto Dix (1891–1969): «Storby» fra 1928, side 220–221 i Portal
Se på bildet. Hvilket inntrykk får dere? Hva kan bildet fortelle om samfunnet i 1920-årene? Hva taler for at det har et samfunnskritisk formål?

George Grosz (1883–1959): «Gatescene i Berlin» fra 1930, side 223 i Portal
Hva forteller dette bildet? Sammenlikn med det forrige bildet. Vil dere si at disse bildene gir et realistisk inntrykk av samfunnet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ivo Saliger (1894–1987): «Paris dømmer» fra 1939, side 241 i Portal
Dette bildet representerer nazistenes kunstideal. Hva er motivet i bildet? Hvordan blir menneskene framstilt? Er det et bilde som gir et realistisk inntrykk av samfunnet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Som oppsummering kan en spørre elevene hva de mener er den største forskjellen mellom de tre bildene. Hvorfor tror de at nazistene definerte de to første bildene som «entartet»? Hvilket av bildene forteller mest om samfunnet i mellomkrigstida?

« Tilbake