Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  15 (Fascismen og nazismen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Fascismen
   
  15. FASCISMEN OG NAZISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Fascismen

Fascismen var ein ideologi som først og fremst fekk fotfeste i Italia.

  1. Kva kjenneteiknar fascismen som ideologi?
  2. Kven slutta opp om denne ideologien?
  3. Kvar fekk fascismen gjennomslag?
  4. Gjer greie for fascistane sin veg til makta i Italia. Kvifor kom dei til makta?
  5. Kven var Benito Mussolini?

Nettstader

http://www.snl.no/fascisme
Om fascismen. Frå Store norske leksikon.

http://www.snl.no/Benito_Mussolini
Om Mussolini. Frå Store norske leksikon.
 

« Attende