Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  16 (Kriser og klassekamp i Norge)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Mellomkrigstiden (kapittel 14, 15, 16 og 18)
   
 16. KRISER OG KLASSEKAMP I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Mellomkrigstiden (kapittel 14, 15, 16 og 18)


Kompetansemål

Elevene skal kunne
 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene

Individuelle presentasjoner av perioden 1918–1939

Elevene holder foredrag om problemstillinger knyttet til utviklingen i mellomkrigstida og mottar individuell vurdering av innsatsen. Elevene må selv formulere en problemstilling knyttet til emnet. Foredragene kan eventuelt fordeles over en lengre tidsperiode. Opplegget er også en god forberedelse til muntlig eksamen.

Forslag til emner:
 • Stalin og Gulag
 • «The roaring twenties» i USA
 • Den økonomiske verdenskrisen i 1929
 • New Deal-politikken i USA
 • Økonomisk krise i Norge i 1930-årene
 • Fascismen i Italia
 • Hitler og framveksten av NSDAP i Tyskland
 • Nazistenes maktovertakelse i Tyskland
 • Quisling og Nasjonal Samling

« Tilbake