Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  16 (Kriser og klassekamp i Noreg)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Radioen kjem!
   
  16. KRISER OG KLASSEKAMP I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Radioen kjem!

I løpet av mellomkrigstida blei radioen vanleg i dei norske heimane. Radioen endra folk sine mogelegheiter til å følgje med på det som skjedde i verda, og ei underhaldningskjelde kom inn i stova til folk. Dette var noko heilt nytt.

På nettsidene under frå NRK kan du lese om dei første åra til radioen i Noreg. Svar så på spørsmåla.

  1. Når starta dei første radiosendingane i Noreg?
  2. Når blei NRK etablert?
  3. Kva slags program gjekk på radioen i mellomkrigstida? Kom med eksempel.
  4. Gjer greie for utviklinga til radioen i mellomkrigstida.


Nettstader:

https://www.nrk.no/organisasjon/radioen-historie---det-forste-massemedium-1.6512029
Artikkel med film om utviklinga av radioen. Frå nrk.no.

« Attende