Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  17 (Andre verdenskrig)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Andre verdenskrig (kapittel 17 og 18)
   
 17. ANDRE VERDENSKRIG
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Andre verdenskrig (kapittel 17 og 18)


Kompetansemål

Elevene skal kunne
 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Prosjekt om andre verdenskrig

Dette arbeidsopplegget egner seg som prosjektoppgave, der elevene enten arbeider to og to eller individuelt. Prosjektet fører fram til en muntlig framføring etter ca. to økters arbeid. Det er mulig å gjennomføre prosjektet tverrfaglig, sammen med norsk.

Oppgaver:
 • Be elevene velge et emne knyttet til andre verdenskrig og lage en problemstilling som de skal svare på.
 • Elevene skal bruke minst fire ulike kilder, og kilder av ulike typer bør være representert, for eksempel læreboka, Internett, film eller fjernsynsserier, andre bøker (faglitteratur, romaner, dikt), levende personer, propagandaplakater eller -taler, aviser, fotografier, gjenstander eller musikk.
 • Det skal gjennomføres en analyse av én av kildene, for eksempel en bildeanalyse av en plakat. Her kan elevene trekke inn fagstoff fra norskfaget.
 • Elevene skal lage en oversikt over alle kildene som er blitt brukt i prosjektet.
  • Bok: Tittel på boka, forfatter og utgivelsesår.
  • Internett: Hele internettadressen, også dato.
  • Film: Hvem som står bak produksjonen, utgivelsesår, regissør, produksjonsland.
 • Elevene skal dele kildene inn i primære og sekundære kilder. De bør bruke begge typer i prosjektet. De skal bruke det som står om kildekritikk på side 6 i Arbeidsportal.
 • Elevene skal vurdere kildenes troverdighet:
  • Hvem har utgitt kilden? Dette er spesielt viktig når det gjelder kilder på Internett, der hvem som helst kan legge ut hva som helst. Hvilket ideologisk ståsted har utgiveren?
  • Når ble kilden utgitt? Framstillingen av historiske hendelser er gjerne sterkt preget av sin samtid, og tidsvitner som forteller om hendelser mange år senere, kan ha glemt ting eller huske feil.
  • Hva er formålet med kilden? Informasjon, underholdning eller propaganda? Filmer som først og fremst er laget for å underholde, tar ikke alltid hensyn til fakta. Be elevene være kritiske til filmer som er laget for å overbevise om et spesielt syn.
  • Gjør elevene oppmerksomme på at de bør være kritiske til kilder som bruker mange ord som er ladet, det vil si ord som uttrykker sterke positive eller negative følelser.
  • Be elevene sammenlikne kilden med andre kilder. Jo flere kilder som sier det samme, desto mer sannsynlig er det at kilden er pålitelig.


« Tilbake