Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  17 (Andre verdenskrig)   >  Til læreren  >  Kildeopplegg  >   Katastrofenes tid 1914–1945 (kapittel 11 og 17)
   
  17. ANDRE VERDENSKRIG
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Katastrofenes tid 1914–1945 (kapittel 11 og 17)


Ulike syn

To verdenskriger eller én sammenhengende trettiårskrig?
Den seks år lange krigen som Hitler satte i gang i 1939, hadde så mange likheter med den krigen som begynte i 1914, at den fra første stund med rette er blitt kalt andre verdenskrig. Problemet tysk gjenreisning opptok de europeiske regjeringene i så stor grad at tida mellom krigene er blitt kalt en tjue års våpenhvile og hele perioden mellom 1914 og 1945 er blitt kalt den andre trettiårskrigen. Det var rett nok mange likhetstrekk og utallige forbindelser mellom de to krigene: begge begynte i Øst-Europa … i begge stod Frankrike og England sammen mot et tyskdominert Sentral-Europa, i begge måtte Tyskland kjempe på to fronter, begge ble vunnet av en storallianse mellom Storbritannia, Frankrike, Russland og USA og begge endret karakter underveis slik at de kom til å engasjere de fleste makter i verden …

På den andre siden må likhetene ikke få overskygge de åpenbare forskjellene. Den andre var i en helt annen grad en verdenskrig enn den første. Under den andre krigen var det langvarig krigføring ikke bare i Atlanteren, men også i Stillehavet; ikke bare i Europa, men også i Afrika og Asia. Den andre krigen førte til nederlag for Japan i tillegg til Tyskland og Italia. Den førte ikke til sammenbrudd for Russland, men for Frankrike. Den utløste ikke revolusjon i Russland, men i Kina. Den førte ikke til deling av Tyrkia og Østerrike-Ungarn, men til deling av Tyskland.

David Thomson: Europe Since Napoleon, London 1974, oversatt til norsk av forfatteren


Perioden fra 1914 til 1945 er ofte blitt betegnet som 1900-tallets trettiårskrig. Ingen annen periode av samme varighet har vært vitne til at så mange mennesker er blitt drept, at så mye eiendom er blitt ødelagt og at så mye nasjonal rikdom er blitt ødslet bort på uproduktive formål … Den såkalte mellomkrigstida i 1920- og 1930-årene kan ikke betraktes som en fredsperiode. Den var i stedet, som den franske generalen Ferdinand Foch korrekt spådde etter første verdenskrig, en «tjue års våpenhvile».

Den var en våpenhvile som stadig vekk ble brutt av konflikter mellom nasjonaliteter, av vold og av rivalisering mellom stormaktene, som ryddet veien for den andre verdenskrigen. Den sentrale aktøren i denne trettiårskrigen var den økonomisk avanserte og militært sterke staten Tyskland. De to krigene var i stor grad et resultat av denne nasjonens ambisjon om å dominere Europa og de andre stormaktenes samlede anstrengelser for å hindre at det skjedde, ved å bruke diplomatisk press i fredstid og militær styrke i krigstid.

William R. Keylor: The Twentieth-Century World. An International History, New York / Oxford 2001, oversatt til norsk av forfatteren
  1. Historikere har i mange år diskutert om første og andre verdenskrig var to separate kriger eller en sammenhengende trettiårskrig. Hvordan ser historikerne Thomson og Keylor på dette spørsmålet?
  2. Hvilke faktorer legger de to historikerne vekt på når de skriver om trettiårskrigen?
« Tilbake