Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  18 (Okkupasjonstid i Norge)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Max Manus
   
  18. OKKUPASJONSTID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Max Manus

Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
  • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
  • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden


Oppgave

Oppgaven er å lage en presentasjon om en historisk person, krigshelten Max Manus. Bruk gjerne de digitale ressursene som er nevnt under. Opplegget kan for eksempel knyttes til filmen Max Manus (2008). En mulighet er å problematisere forholdet mellom den virkelige og den fiktive Max Manus. Hvorfor er vi så opptatt av historiske hendelser som andre verdenskrig? Hvorfor blir enkelte personer opphøyet til helter, mens andre (som kommunistiske motstandsfolk og krigsseilere) blir glemt?


Kilder:

http://www.maxmanus.no/Om-Max-Manus/Personen-Max-Manus
Artikkel om Max Manus fra nettstedet maxmanus.no, skrevet av Tikken Manus.

Film: Max Manus, 2008. Regi: Espen Sandberg, Joachim Rønning.

Spørsmål til filmen:

  1. Hvordan blir nordmenn og tyskere framstilt i filmen?
  2. Hvordan tror du nordmenn behandlet den norske kjæresten til Siegfrid Fehmer etter krigen?
  3. Hvorfor tror du filmskaperne har inkludert scenen der Max Manus møter en sympatisk tysker på toget?
  4. Hvorfor tror du filmen ble så populær?
  5. Hvorfor tror du den ble så omdiskutert?
« Tilbake