Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  19 (Imperiene rakner)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Ho Chi Minhs brev
   
  19. IMPERIENE RAKNER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Ho Chi Minhs brev

Ho Chi Minh var president i Nord-Vietnamda han døde i 1969. Han var en betydningsfull mann i sin levetid og hylles fortsatt som en landsfader av vietnameserne.

  1. Hvem var Ho Chi Minh, og hvilken betydning hadde han for utviklingen i Vietnam etter andre verdenskrig?
  2. Hva var bakgrunnen for Indokina-krigen? Hvordan utviklet krigen seg, og hva ble resultatet av denne krigen?
  3. Under finner du et brev som Ho Chi Minh skrev til den amerikanske presidenten i 1946 (brevet er på engelsk, men nedenfor finner du ordforklaringer til hjelp). Hvem var president i USA på dette tidspunktet? Hva slags historisk levning er dette brevet, og hva kan det fortelle oss om situasjonen i Vietnam og om internasjonal politikk i 1946? Hjelp til å svare på oppgaven finner du også på side 8 i Arbeidsportal.

Nettsteder

http://no.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
Om Ho Chi Minh. Fra Wikipedia.

http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rste_indokinesiske_krig
Om Indokina-krigen. Fra Wikipedia.

https://catalog.archives.gov/id/305263
Ho Chi Minhs brev til den amerikanske presidenten 28. februar 1946. Fra National Archives and Records Administration, USA.

Ordliste
require - kreve
secession - tilbaketrekking
Cochinchina - den sørligste delen av Vietnam, det viktigste risdyrkingsområdet i landet. Hovedbyen er Ho Chi Minh-byen (tidligere Saigon)
preparations - forberedelser
coup de main - overraskelsesangrep
interfere – gripe inn

« Tilbake