Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  19 (Imperiene rakner)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Avkoloniseringen
   
  19. IMPERIENE RAKNER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Avkoloniseringen

I årene etter andre verdenskrig måtte kolonimaktene gi slipp på sine besittelser, og en rekke nye nasjonalstater så dagens lys. Under kan du lese om hvordan koloniene i Afrika ble selvstendige.

  1. Hva var årsakene til at avkoloniseringen tok til etter andre verdenskrig?
  2. Hvilke motiver hadde Sovjetunionen og USA for å støtte avkoloniseringen?
  3. Hva skjedde under Suezkrisen?
  4. Hva var grunnen til at enkelte land tviholdt på koloniene sine?
  5. Hvilke problemer har landene i Afrika møtt på grunn av kolonimaktenes politikk?

Nettsteder

https://snl.no/Afrika#-Historie
Om afrikansk historie, finn avnsitt om avkolonisering. Fra Store norske leksikon.

http://www.temaweb.net/sider/Perioder/1960-80_Verda/Historie60V/historie60v.html#1
Utdrag fra nettstedet temaweb.net. Oversikt over verdenshistorien i perioden 1960–1980. «Slutten på koloniveldet» og «Afrika» er relevant her

http://www.snl.no/Suez-konflikten
Om Suezkonflikten. Fra Store norske leksikon.

http://go.hrw.com/hrw.nd/gohrw_rls1/pKeywordResults?keyword=st9%20africa%201945
Kart over Afrika i 1945. Kartet er ordnet slik at kolonimaktenes oppdeling av Afrika går tydelig fram.

« Tilbake