Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  19 (Imperia raknar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Brev frå Ho Chi Minh
   
  19. IMPERIA RAKNAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Brev frå Ho Chi Minh

Ho Chi Minh var president i Nord-Vietnam da han døydde i 1969. Han var ein viktig mann mens han levde og blir framleis hylla som ein landsfader av vietnamesarane.

  1. Kven var Ho Chi Minh, og kva fekk han å seie for utviklinga i Vietnam etter den andre verdskrigen?
  2. Kva var bakgrunnen for Indokina-krigen? Korleis utvikla krigen seg, og kva blei resultatet av denne krigen?
  3. Under finn du eit brev som Ho Chi Minh skreiv til den amerikanske presidenten i 1946 (brevet er på engelsk, men under finn du ordforklaringar til hjelp). Kven var president i USA på dette tidspunktet? Kva slags historisk leivning er dette brevet, og kva kan det fortelje oss om situasjonen i Vietnam og om internasjonal politikk i 1946? Hjelp til å svare på oppgåva finn du også på side 8 i Arbeidsportal.

Nettstader

http://no.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
Om Ho Chi Minh. Frå Wikipedia.

http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rste_indokinesiske_krig
Om Indokina-krigen. Frå Wikipedia.

https://catalog.archives.gov/id/305263
Brev frå Ho Chi Minh til den amerikanske presidenten 28. februar 1946. Frå National Archives and Records Administration, USA.

Ordliste
require - krevje
secession - tilbaketrekking
Cochinchina - den sørlegaste delen av Vietnam, det viktigaste risdyrkingsområdet i landet. Hovudbyen er Ho Chi Minh-byen (tidlegare Saigon)
preparations - førebuingar
coup de main - overraskingsangrep
interfere – gripe inn

« Attende