Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  19 (Imperia raknar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Mahatma Gandhi
   
  19. IMPERIA RAKNAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi spela ei svært sentral rolle i den indiske frigjeringskampen mot britane. Han blir framleis beundra av menneske over heile verda for ikkjevaldsfilosofien sin.

  1. Kva rolle hadde Gandhi i den indiske frigjeringsrørsla?
  2. Kva slags middel brukte han i denne kampen?
  3. Kvifor blei det indiske subkontinentet delt i to statar - India og Pakistan?
  4. Kvifor blei Gandhi drepen?

Nettstad

http://www.snl.no/Mohandas_Karamchand_Gandhi
Portrett av Gandhi. Frå Store norske leksikon.
 

« Attende